Điều khoản sử dụng - Hỗ trợ - Bóng đá PRO

THỎA THUẬN

V/v CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
BONGDAPRO (http://bongdapro.vn)

 

I. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Bongdapro

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

f) Tự ý đưa nội dung vi phạm các quy định không thuộc quyền sở hữu của mình mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu đích thực.

g) Cấm lợi dụng mạng xã hội Bongdapro để môi giới hôn nhân, mại dâm; mua bán phụ nữ, trẻ em; mua bán dâm....

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

II . BẢN QUYỀN VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

1. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người Sử Dụng hoặc nhóm Người Sử Dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm của MXH BONGDAPRO.VN. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

3. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

a. Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ Nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ MXH BONGDAPRO.VN đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

b. Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

c. Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

- Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

- Mô tả video, hình ảnh và các nội dung khác  có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.

- Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên MXH BONGDAPRO.VN đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.

- Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để MXH BONGDAPRO.VN có thể liên hệ với bạn.

- Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.

- Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

- Nếu tài khoản MXH BONGDAPRO.VN vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Người Sử Dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi (MXH BONGDAPRO.VN) có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

+ Email liên hệ: info@bongdapro.vn

+ Hỗ trợ qua đường dây nóng: 0944288886

III. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Bongdapro

Quyền

Bongdapro cho phép các thành viên được sử dụng các chức năng của mạng xã hội như đăng thông tin, tìm kiếm bạn bè, chia sẻ thông tin về lĩnh vực bóng đá nhằm mục đích trao đổi thông tin hữu ích giữa các thành viên yêu bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Thế giới nói chung. Người dùng được tự do sử dụng dịch vụ miễn rằng không vi phạm các thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

Tất cả các thông tin nếu người dùng không muốn chia sẻ, công khai thì sẽ được bảo mật. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bongdapro không khuyến kích chia sẻ thông tin cá nhân của các thành viên với nhau, đồng thời cảnh báo thành viên cân nhắc về các mối quan hệ của mình trên mạng xã hội Bongdapro (bạn thân, gia đình, người quen, người lạ) và điều chỉnh các mối quan hệ cho phù hợp. Người dùng hoàn toàn có thể kết bạn, chia sẻ thông tin với nhau đồng thời cũng có thể chặn, gỡ ID (block ID) với bất cứ cá nhân nào.

Trách nhiệm

Bạn phải đủ từ 14 tuổi trở lên mới tham gia mạng xã hội của chúng tôi. Trách nhiệm đầu tiên là bạn phải tuân thủ các điều cấm trao đổi chia sẻ trên mạng xã hội Bongdapro theo mục I thỏa thuận này.

Nhằm phát triển Bongdapro một cách đúng luật, các thành viên có trách nhiệm gửi cho chúng tôi báo cáo vi phạm của các thành viên khác để chúng tôi phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời.

Bạn cũng có trách nhiệm tuân thủ các chính sách mà chúng tôi thay đổi, bổ sung. Bạn hãy kiểm tra email thường xuyên để biết các thay đổi nếu có.

Bạn có trách nhiệm phải chấp hành các yêu cầu cung cấp thông tin trong khuôn khổ của pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi có thể xóa mọi nội dung hoặc thông tin bạn đăng trên Bongdapro nếu chúng tôi tin rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Thỏa thuận này hay chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin là chúng tôi đã sai khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại.

Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn khi phù hợp.

Nếu bạn thu thập thông tin từ người dùng, bạn sẽ cần: có được sự chấp thuận của họ.

Bạn sẽ không đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai trên Bongdapro.

Bạn sẽ không gắn thẻ người dùng hoặc gửi lời mời email tới đối tượng không phải người dùng mà không có sự chấp thuận của họ. Bongdapro cung cấp công cụ báo cáo xã hội cho phép người dùng phản hồi về việc gắn thẻ.

IV. Quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội.

Quyền

Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ cung cấp mà không cần phải thông báo trước cho thành viên.

Nếu bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng thì chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, xóa tài khoản truy cập và chúng tôi có quyền phối hợp cung cấp thông tin cá nhân bạn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi có quyền thương mại hóa dịch vụ Bongdapro, tuy nhiên chúng tôi tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận này. Chúng tôi tuyệt đối không bán thông tin của thành viên. Các hính thức thương mại hóa chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức quảng cáo. Trong trường hợp chúng tôi có thu phí sử dụng dịch vụ thì chúng tôi phải thông báo cho thành viên và thành viên phải tự nguyện đồng ý.

Chúng tôi có quyền nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm nâng cấp.

Trong trường hợp xấu nhất vì hoạt động của dich vụ Bongdapro không hiệu quả, buộc lòng chúng tôi phải đóng dịch vụ, khi đó chúng tôi sẽ báo trước cho các bạn tối thiểu trước 06 tháng. Chúng tôi cũng phải buộc phải tạm dừng, đóng cửa dịch vụ theo đề nghị của cơ quan pháp luật. Chúng tôi không phải bồi thường cho các hành động này.

Trách nhiệm

Cũng như bạn, trách nhiệm chúng tôi là phải tuân thủ các điều khoản và thỏa thuận sử dụng này một cách nghiêm túc. Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo không hạn chế quyền sở hữu, quản lý hợp pháp của các bạn khi thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Bongdapro.

Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các thay đổi về điều khoản và thỏa thuận. Bạn phải đồng ý thì chúng tôi mới áp dụng các điều khoản và chính sách mới. Việc thông báo chính sách mới nếu có sẽ được thực hiện thông qua email hoặc các pop up khi bạn truy cập website http://Bongdapro.vn.

Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các vi phạm của bạn, tuy nhiên chúng tôi không chờ bạn phản hồi. Chúng tôi buộc lòng phải gỡ bỏ, xóa các nội dung mà chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh bạn đã vi phạm pháp luật, vi phạm các chính sách và điều khoản thỏa thuận sử dụng này. Bạn có quyền khiếu nại về các quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo bảo mật các thông tin mà bạn không muốn công khai theo chọn lựa của bạn, trừ khi theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng hệ thống, lưu trữ thông tin đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chấp hành công tác thanh tra định lỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm do các hành vi phạm pháp luật của mình (nếu có) gây ra và chúng tôi không yêu cầu chia sẻ các khoản chi phí này cho các thành viên sử dụng mạng xã hội.

V. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Bongdapro.

Nếu bạn vi phạm điều khoản quy định về thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội hoặc theo cách khác tạo rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý có thể cho chúng tôi, chúng tôi có thể gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm và yêu cầu bạn ngay lập tức gỡ bỏ nội dung vi phạm đó. Nếu bạn không gỡ bỏ nội dung vi phạm, chúng tôi sẽ gỡ bỏ, xóa nội dung hoặc buộc sẽ khóa tài khoản của bạn. Nếu bạn vi phạm quá 03 lần chúng tôi buộc lòng xóa vĩnh viễn tài khoản bạn. Đồng thời chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email của bạn. Bạn cũng có thể xóa tài khoản của mình hoặc làm vô hiệu ứng dụng của mình bất kỳ lúc nào.

1. Việc kiểm duyệt nội dung Mạng xã hội Bongdapro.vn sẽ được Ban quản trị website rà soát hàng ngày, đồng thời xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định như tại điểm 3 dưới đây. Tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Ban quản lý website sẽ có toàn quyền đơn phương quyết định mức xử lí vi phạm hợp lý.

2. Trường hợp vi phạm của người sử dụng mà chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy từng tính chất và mức độ sự việc mà Ban quản trị website có toàn quyền đơn phương quyết định mức xử phạt hợp lý.

3. Các thành viên của mạng xã hội trực tuyến vi phạm các quy định trong Thỏa thuận này thì sẽ bị Ban quản lý website xử lý vi phạm theo các trường hợp và các cấp độ như sau:

a. Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở/cảnh báo và hướng dẫn thực hiện lại đối với các trường hợp vi phạm:

Về cách đặt tên người dùng, cách đặt hình ảnh đại diện, chữ ký

Cung cấp thông tin cá nhân không đúng sự thật;

Vi phạm bản quyền về trích dẫn, sao chép nội dung; về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với các trường hợp vi phạm như nêu trên mà người sử dụng vi phạm lần thứ 2: thì sẽ bị tạm thời khóa tài khoản trong thời gian 07 ngày, vi phạm lần thứ 3: khóa tài khoản tạm thời 15 ngày, vi phạm lần thứ 4: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

b. Người sử dụng sẽ bị tạm khóa tài khoản trong thời gian 15 ngày nếu vi phạm các nội dung sau:

Bán hoặc thay đổi nội dung trang hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào.

Sao chép hay sửa lại mã HTML mà mạng xã hội trực tuyến tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc hình thành nên bất cứ trang.

Tạo trang thông tin điện tử cá nhân giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp nêu trên mà vi phạm lần hai thì sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

c. Người sử dụng sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn trong các trường hợp vi phạm sau:

Sử dụng Dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

Gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch vụ và Website. Không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch vụ và việc sử dụng ổn định của Người dùng khác.

Lợi dụng trang mạng xã hội trực tuyến để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định của pháp luật.

Lợi dụng mạng xã hội trực tuyến nhằm mục đích:

Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

Lợi dụng  mạng xã hội trực tuyến để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ của mạng xã hội trực tuyến và thông tin điện tử trên mạng xã hội trực tuyến

Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân là thành viên tham gia mạng xã hội trực tuyến.

Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi thay đổi các tham số cài đặt của thiết bị số; thu thập thông tin của người khác; xóa bỏ hoặc làm mất tác dụng của phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị số; ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những phần mềm không cần thiết; chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị số; thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số; các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng.

4. Trong trường hợp vi phạm gây thiệt hại về uy tín, danh dự và vật chất khác cho mạng xã hội trực tuyến thì thành viên vi phạm phải bồi thường thiệt hại tương xứng với mức độ thiệt hại và theo quy định của pháp luật.

5. Trong những trường hợp vi phạm nêu trên, Ban quản trị mạng xã hội sẽ cung cấp thông tin cá nhân của thành viên vi phạm để phục vụ điều tra của cơ quan chức năng khi có yêu cầu mà không cần có sự chấp thuận của thành viên vi phạm này.

VI. Các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng Bongdapro.

-         Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, bạn thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin bạn chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận (những hồi đáp của bạn về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, bạn có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian bạn thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của bạn. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)

-         Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

-         Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

-         Trong phạm vi của mình, Công ty sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên, tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi.

VII. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên mạng xã hội Bongdapro

Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội Bongdapro với chúng tôi.

Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà chúng tôi niêm yết trên trang chủ mạng xã hội Bongdapro. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Chúng tôi có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua email mà bạn đã đăng ký.

Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.

Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân là thành viên của Bongdapro; Giữa cá nhân là thành viên Bongdapro với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên Bongdapro.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về mình các nội dung như quy định tại điểm B, Mục III Thỏa thuận này. Chúng tôi không thể, không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho chúng tôi biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.

Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và chúng tôi sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

VIII. Thông tin dịch vụ Bongdapro nhận được và cách sử dụng thông tin đó.

Chúng tôi nhận được một số thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:

Thông tin của bạn

Thông tin của bạn là thông tin bắt buộc phải nhập khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web, wap và thông tin bạn chọn để chia sẻ.

Thông tin đăng ký

Khi bạn đăng ký tài khoản Bongdapro, bạn được yêu cầu cung cấp các thông tin sau: tên, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Bongdapro không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thông tin bạn chọn để chia sẻ

Thông tin của bạn cũng bao gồm thông tin bạn chọn để chia sẻ trên Bongdapro, như khi bạn đăng cập nhật trạng thái, tải lên ảnh hoặc bình luận về tin của bạn bè.

Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn

Chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ bạn bè và những người khác, như khi họ tải lên thông tin liên hệ của bạn, đăng ảnh của bạn, đánh dấu bạn vào ảnh hoặc cập nhật trạng thái hoặc tại một vị trí hoặc thêm bạn vào một nhóm.

Thông tin khác mà chúng tôi nhận được về bạn

Chúng tôi cũng nhận được những loại thông tin khác về bạn:

Khi bạn đăng những nội dung như ảnh hoặc video trên Bongdapro, chúng tôi có thể nhận thêm dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm bạn chụp ảnh hoặc quay video.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được

Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp.

Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải

Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của Bongdapro

IX. Thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

- Trong trường hợp thành viên sử dụng dịch vụ 3G để truy cập MXH Bongdapro.vn, hệ thống có hỗ trợ tính năng nhận diện thuê bao giúp thành viên không phải đăng nhập và đăng ký thông tin trước khi sử dụng dịch vụ. Nếu người dùng sử dụng mạng wifi hoặc hệ thống không nhận diện được thuê bao, người dùng sẽ được cấp tài khoản với tên sử dụng - user (là số điện thoại của Thành viên) và mật khẩu để truy cập và sử dụng dịch vụ.

- Để đảm bảo công khai, khi thành viên gửi yêu cầu tham gia website/wapsite/app (khi không truy cập dịch vụ 3G), MXH Bongdapro.vn sẽ thông báo thu thập thông nội dung sau đây để Thành viên xem xét, lựa chọn có tham gia sử dụng dịch vụ hay không. Đây là thông tin bắt buộc phải nhập khi Người sử dụng đăng ký tài khoản trên trang web, wap và thông tin Người sử dụng chọn để chia sẻ. Gồm có:

(1)     Thông tin đăng ký:

+       Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

+       Phạm vi sử dụng thông tin;

+       Thời gian lưu trữ thông tin;

+       Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

+       Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

+       Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 (2)    Thông tin Người sử dụng chọn để chia sẻ: Bao gồm thông tin Người sử dụng chọn để chia sẻ trên MXH Bongdapro.vn, như khi Người sử dụng cập nhật trạng thái, tải video, bình luận về tin của thành viên khác.

(3)     Thông tin mà người khác chia sẻ về Người sử dụng: MXH Bongdapro.vn nhận được thông tin về Người sử dụng từ bạn bè Người sử dụng và những người khác, như khi họ tải lên thông tin liên hệ của Người sử dụng, đăng ảnh của Người sử dụng, đánh dấu Người sử dụng vào ảnh hoặc cập nhật trạng thái hoặc tại một vị trí hoặc thêm Người sử dụng vào một nhóm.

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, MXH Bongdapro.vn sẽ hiển thị công cụ để chủ thể thông tin xác nhận sự đồng ý thông qua các chức năng trực tuyến bảng thông báo trên MXH Bongdapro.vn hoặc thư điện tử, tin nhắn hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

- Thông tin khác mà MXH Bongdapro.vn nhận được về Người sử dụng sẽ được xử lý theo quy trình: Khi Người sử dụng đăng những nội dung như bài viết, ảnh, audio hoặc video trên MXH Bongdapro.vn, chúng tôi có thể nhận thêm dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm Người sử dụng viết bài, chụp ảnh hoặc quay video.

- Cách MXH Bongdapro.vn sử dụng thông tin nhận được:

+ Để lưu trữ thông tin cá nhân về Người sử dụng tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

+ Để hiển thị theo yêu cầu của Người sử dụng.

+ Để thực hiện gợi ý cho Người sử dụng và thành viên khác của MXH Bongdapro.vn.

+ Ngoài các mục đích trên MXH Bongdapro.vn không được phép thu thập, sử dụng thông tin của người sử dụng vào bất kỳ mục đích gì.

X. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Chúng tôi cung cấp cho bạn một công cụ bảo vệ thông tin cá nhân của mình nếu không muốn ai đó biết. Bạn có thể chọn chế độ private hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân của mình khi tạo tài khoản.

Ngoài ra bạn cũng có thể chặn những người mà bạn không thích bằng chế độ chặn/ gỡ ID dể bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Khi người nào đó bị bạn chặn/ gỡ ID sẽ không thể vào wall hoặc làm phiền tới bạn.

Chúng tôi cũng xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân, thông tin riêng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin của bạn theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Bongdapro được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Bongdapro. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ban quản trị sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

XI. Hiệu lực của thỏa thuận.

1.  Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Bongdapro sẽ công bố rõ trên Website, Blog – Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó.

2.  Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Bongdapro này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Bongdapro có giá trị từ ngày 01/03/2019.

Hỗ trợ
Văn phòng giao dịch.

Địa chỉ: P201B, tòa nhà Lake View Building, D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Di động: 0944288886

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LIVE PRO